Portfolio

SMEI
Education Portfolio
Sydney Metropolitan English Institute
Bondi Relish
Ecommerce Portfolio
Cafe Bondi Relish
Mondelio Worldwide
Software Consulting Portfolio
Mondelio Worldwide
Speechify
Speech Pathology Portfolio
Speechify
BTGN
Non-Profit & Charity Portfolio
Bridge The Gap Nepal
Momo Express
Food & Catering Portfolio
Momo Express
SMIC
Education Portfolio
Sydney Metro International College
NRC
Sports Club Portfolio
Nepalese Recreational Club

Contact

0430 960 970
[email protected]

Copyright © Bik 2020